Een juridisch specialist op fiscaal gebied is een...
De nieuwsbrief van Kindcentrum De Klinkert...
 
Welkom op de website van kindcentrum
De Klinkert Oudenbosch - Halderberge 

 
Op 10 november 2020 heeft de inspectie van het onderwijs het predicaat GOED toegekend aan De Klinkert.
 

CORONACRISIS
 
Sinds maandagmorgen 16 maart 2020 waren alle scholen in Nederland gesloten vanwege het COVID-19 virus (Corona). Het kabinet heeft 21 april jl. bekend gemaakt dat basisscholen vanaf 11 mei weer gedeeltelijk open gaan. Hiervoor hebben wij een plan van aanpak 'Weer naar school' opgesteld. Voor de volledige opening van de basisscholen per 8 juni hebben wij de aanvulling 'Weer volledig open' gemaakt.

Voorzorgsmaatregelen in onze school

Voorzorgsmaatregelen van onze school voor ouders

Tijdens de crisisperiode heeft ons team een visie ontwikkeld om onderwijs op afstand te organiseren. Hiertoe is dit kerndocument opgesteld. Corona is echter niet weg en zolang er geen vaccin is bestaat de kans dat we op bepaalde momenten terug moeten schakelen naar (gedeeltelijk) onderwijs op afstand. 

Maandag 24 augustus is de eerste lesdag van het schooljaar 2020-2021. Vooralsnog blijven we voorlopig tot aan de kerstvakantie het noodrooster hanteren zoals in de periode voor de zomervakantie.

In de herfst en winter krijgen veel mensen last van griep of verkoudheid. Dat betekent dat we ons moeten voorbereiden op noodoplossingen voor collega's die mogelijk gaan uitvallen. Hiervoor hebben we een Noodplan minder capaciteit wegens COVID-19 maatregelen opgesteld.
 
Houd u aan de vastgestelde maatregelen, want alleen samen krijgen we corona onder controle.
Overtref jezelf!

Met vriendelijke groet,
Team De Klinkert
 

 
Op deze website willen we u een beeld geven van onze school.

Basisschool De Klinkert is een school waar, met een betrokken team in een plezierige sfeer, wordt gewerkt aan uitdagend onderwijs. Er is ruime aandacht voor de basisvaardigheden lezen, taal, rekenen en schrijven. We willen onze leerlingen niet alleen iets leren, maar we stimuleren bij hen ook de ontwikkeling van zelfkennis, zelfvertrouwen en positief gedrag. Op 10 november 2020 heeft de Inspectie van het onderwijs het predicaat GOED aan De Klinkert toegekend.

Wij gaan er van uit dat kinderen zich op hun gemak moeten voelen op school. Een kind dat zich thuis voelt is in staat om zijn talent en aanleg te ontplooien. Wij bieden een prettige en gestructureerde omgeving waar ieder kind doelgericht aan zijn eigen ontwikkeling kan werken en zich hiervoor verantwoordelijk voelt.

Er zijn op dit moment circa 285 leerlingen en 20 medewerkers aan de school verbonden. De leerlingen zijn voornamelijk afkomstig uit de kern Oudenbosch in de gemeente Halderberge. De school is gehuisvest in een goed geoutilleerd schoolgebouw, waarin ook Hummelhonk (peuteropvang), De Dwergjes (BSO) en het Kunstencollectief (muzieklessen) zijn gevestigd.

Bent u op zoek naar een school voor uw kind(eren) en nieuwsgierig geworden door het lezen van de informatie op onze website, dan nodigen wij u van harte uit voor een oriënterend gesprek en een rondleiding op school. Dat plannen we bij voorkeur onder schooltijd, zodat u de sfeer kunt proeven wanneer onze school 'in bedrijf' is.

Team De Klinkert
 
 
 
Borgesiusstichting 
Links
Hartelijk Halderberge