07april2021
Het verkleinwoord van beaujolais is beaujolaistje....
'Ik schiep orde' is correct. In de combinatie orde...
 
Welkom op de website van kindcentrum
De Klinkert Oudenbosch - Halderberge 

 
 

CORONACRISIS
 
Vanaf maandag 8 februari hebben basisscholen in Nederland weer hun deuren geopend.
Ook onze peuteropvang Hummelhonk is weer open.
Vanwege het COVID-19 virus (Corona) blijft de bso nog gesloten. Noodopvang is hiervoor in de plaats.
 
Om een goede doorstart te kunnen maken heeft ons team een plan van aanplak 'Weer naar school' opgesteld. 

Voor noodopvang buiten schooltijden neemt u contact op met 
Jany van kinderopvang de Dwergjes via bsodeklinkert@dedwergjes.eu
Bekijk HIER het overzicht met cruciale beroepen.

Houd u aan de vastgestelde maatregelen, want alleen samen krijgen we corona onder controle.
Overtref jezelf!

Met vriendelijke groet,
Team De Klinkert


 

 
Op deze website willen we u een beeld geven van onze school.

Basisschool De Klinkert is een school waar, met een betrokken team in een plezierige sfeer, wordt gewerkt aan uitdagend onderwijs. Er is ruime aandacht voor de basisvaardigheden lezen, taal, rekenen en schrijven. We willen onze leerlingen niet alleen iets leren, maar we stimuleren bij hen ook de ontwikkeling van zelfkennis, zelfvertrouwen en positief gedrag. Op 10 november 2020 heeft de Inspectie van het onderwijs het predicaat GOED aan De Klinkert toegekend.

Wij gaan er van uit dat kinderen zich op hun gemak moeten voelen op school. Een kind dat zich thuis voelt is in staat om zijn talent en aanleg te ontplooien. Wij bieden een prettige en gestructureerde omgeving waar ieder kind doelgericht aan zijn eigen ontwikkeling kan werken en zich hiervoor verantwoordelijk voelt.

Er zijn op dit moment circa 285 leerlingen en 20 medewerkers aan de school verbonden. De leerlingen zijn voornamelijk afkomstig uit de kern Oudenbosch in de gemeente Halderberge. De school is gehuisvest in een goed geoutilleerd schoolgebouw, waarin ook Hummelhonk (peuteropvang), De Dwergjes (BSO) en het Kunstencollectief (muzieklessen) zijn gevestigd.

Bent u op zoek naar een school voor uw kind(eren) en nieuwsgierig geworden door het lezen van de informatie op onze website, dan nodigen wij u van harte uit voor een oriënterend gesprek en een rondleiding op school. Dat plannen we bij voorkeur onder schooltijd, zodat u de sfeer kunt proeven wanneer onze school 'in bedrijf' is.

Team De Klinkert
 
 
 
Borgesiusstichting 
Links
Hartelijk Halderberge