Basisschoolleerlingen moeten al statistiek krijgen...
Minister Arie Slob van Basis- en Voortgezet...
Agenda
17oktober2019
Europese Codeweek
17oktober2019
Herfstvakantie
18oktober2019
Europese Codeweek
18oktober2019
Herfstvakantie
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Uw stem telt
Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Het ministerie van OCW vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een MR. Besluiten die de directie en/of het schoolbestuur neemt, worden voorgelegd aan de MR. De MR geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben.

De MR bestaat uit leden van het personeel en uit vertegenwoordigers van de ouders/verzorgers. De leden van de MR worden jaarlijks rechtstreeks gekozen voor een periode van twee jaar. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar.

De MR is te bereiken via: mr@bsklinkert.nl

De MR bestaat uit:
  • Peter de Jong (O), voorzitter/penningmeester
  • Annemarie Kriesels (O)
  • Corine Wagemakers (O)
  • Eveline Brans (P), secretaris
  • Sannah Taks (P)
  • Eline Paelinck (P)