Nu het RIVM versoepelingen heeft aangekondigd willen...
'Ik denk dat het niet nodig is' en 'Ik denk niet dat...
Uitspraak van een ouder: "Opvang en meedoen aan naschoolse activiteiten draagt bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van mijn kind."

Noodopvang tijdens Coronacrisis
Op dit moment wordt de noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen verder uitgewerkt door de overheid voor de periode na 11 mei. Uitgangspunt is dat de noodopvang blijft. Kinderen van ouders met een cruciaal beroep en specifieke zorgleerlingen hebben recht op noodopvang.

De noodopvang wordt georganiseerd i.s.m. De Dwergjes in een aparte groep op school. Vanaf 11 mei zullen we ouders vragen naar hun beroep en toezien op een eerlijke naleving van het aanvragen van noodopvang. Het verzoek is om uw kind telkens uiterlijk woensdag aan te melden voor noodopvang voor de week daaropvolgend, zodat we tijdig een planning kunnen maken.

Wanneer u gebruik wenst te maken voor noodopvang van uw kind kunt u hiervoor een aanvraag indienen. De contactpersoon voor noodopvang  is Denise. Zij is te bereiken via d.schouwenaars@borgesius.net  Zij neemt dan z.s.m. contact met u op.

Ook de buitenschoolse opvang is - op een aangepaste manier- vanaf 11 mei weer geopend voor alle kinderen. Wat zeker is is dat de bso:

  • alleen geopend zal zijn voor voor- en naschoolse opvang (tussenschoolse opvang wordt geregeld door school in deze periode);
  • aansluit op de openingstijden van school;
  • kinderen opvangt op de dagen dat zij ook naar school gaan; de andere dagen niet (ook al zou uw kind in een 'normale situatie' wel op deze dagen komen);
  • kinderen alleen het aantal dagen kan opvangen die in het contract staan (dus als uw kind normaal 2 dagen komt, mag dat nu ook, mits uw kind die dag naar school gaat). Het aantal opvangdagen blijft dus gelijk. De dagen waarop kunnen verschillen. Dat wordt afhankelijk van de momenten waarop uw kind naar school mag. Dit geldt niet voor ouders in cruciale beroepen, zij mogen gebruik blijven maken van noodopvang.

Voor vragen over kinderopvang en/of bso kunt u het best rechtstreeks contact opnemen met Marjolijn van
De Dwergjes: info@dedwergjes.eu

Dagarrangement
Bij Kindcentrum De Klinkert vindt u alles onder één dak. Zo is in het gebouw, naast de basisschool, ook onze eigen peuterspeelzaal Hummelhonk gevestigd. Zij spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van het kind. Daarnaast zijn verschillende vormen van opvang aanwezig die worden verzorgd door kinderopvang De Dwergjes.

Door keuzes te maken kunt u voor uw kind een dagarrangement samenstellen. U kunt bijvoorbeeld kiezen uit voorschoolse activiteiten (VSA) en naschoolse activiteiten (NSA). Vanzelfsprekend kan een kind desgewenst gebruikmaken van de tussenschoolse opvang (TSO), het zogenaamde overblijven.
Een dagarrangement van 07.30u tot 18.30u behoort bij Kindcentrum De Klinkert tot de mogelijkheden.

De Dwergjes
Bij ons is het nooit saai! Als we niet buiten in de natuur op ontdekkingstocht zijn, dan volgen we een workshop judo of yoga, koken we een heerlijk diner voor onze ouders of schilderen we een levensgroot kunstwerk in het atelier. Bij De Dwergjes kunnen kinderen alles creëren en ondernemen, maar mogen ze ook rustig een boekje lezen. Jullie zijn altijd welkom voor een rondleiding.
Bekijk HIER de website voor alle informatie. 


Buitenschoolse opvang
Buitenschoolse opvang (BSO) is bedoeld voor schoolkinderen van 4 tot 13 jaar. Zij gaan tijdens de schoolvakanties naar de BSO. Bij BSO kan meer: men vangt niet alleen de kinderen op tijdens de vakanties, op studiedagen, maar ook wanneer u dat wenst 's ochtends voor de school begint en na schooltijd.

Vragen?
Voor vragen kunt u ook contact opnemen met Marjolijn Verhaar van De Dwergjes via 06-10649969.