In oktober 2020 overleed de moeder van onze...
Zowel organigram als organogram is juist in de...
JAARPLAN EN JAARVERSLAG
 

De kwaliteit van ons onderwijs is in kaart gebracht door middel van (zelf)evaluatie. De zelfevaluatie resulteert in de vaststelling van gerealiseerde kwaliteit en van nog te ontwikkelen punten. De gerealiseerde kwaliteit borgen we en ontwikkelpunten nemen we mee bij het formuleren van onze nieuwe speerpunten. Op basis van deze uitkomsten en de beleidskaders op stichtingsniveau, stellen we onze jaarplannen op.

Jaarplan
Lees HIER het onderwijskundig jaarplan 2020-2021.

Jaarverslag
Lees HIER het onderwijskundig jaarverslag 2019-2020.