Wie na een corona-infectie nog lange tijd...
22september2021
In week 38 vinden de informatieavonden plaats....
COVID-19
 

Corona-beslisboom basisschool en kinderopvang
De beslisboom is een vragenschema waarmee u kunt bepalen of een kind naar de basisschool en kinderopvang mag. Het is belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin bij de startvraag en beantwoord vragen in de aangegeven volgorde tot je een antwoord hebt.

Bekijk
HIER de actuele Nederlandse beslisboom voor kinderen van  0 jaar t/m groep 8 (versie 20-08-2021).


Bekijk HIER de actuele Engelstalige decision tree from age 0 up to group 8 primary school (versie 25-08-2021).